Judo

JUDO

Judo är en Japansk kampsport med rötter från slutet av 1800-talet då grundaren Jigoro Kano samlade de gamla jujutsuskolornas bästa tekniker från Samurajtiden i sin egen skola som kom att heta Kodokan Judo. Judo betyder den följsamma eller mjuka vägen. Jigoro Kano skapade en sport som var lämplig som allsidig fysisk fostran.

Judo är en Olympisk sport och organiserad under International Judo Federation -IJF.